Vennenes Samfunn (kvekerne)

Guds godhet demonstreres gjennom nestekjærlighet

Den andre organisasjonen som mottok den delte fredsprisen for 1947 var The American Friends Service Commitee. Den ble stiftet i 1917 da USA ble trukket inn i første verdenskrig. I likhet med sin britiske trosfeller var de amerikanske kvekerne opptatt av å demonstrere Guds kjærlighet til menneskene ved å utføre gode gjerninger. Etter å ha appellert til regjeringen om å få utføre humanitært arbeid som alternativ til krigstjeneste fikk de anledning til å bistå i gjenreisningen av Frankrike. Kvekerne satte opp provisoriske hus, skaffet husdyr og såkorn og gjorde en stor innsats for syke og gravide. Etter krigen organiserte de imponerende hjelpeaksjoner i Tyskland og Sovjetunionen som var rammet av sult og nød.
I 1930-årene gjorde de amerikanske kvekerne en stor innsats for jødiske flyktninger, og de tok seg av ofre på begge sider i den spanske borgerkrigen. Under andre verdenskrig hjalp de den japansk-amerikanske folkegruppen som ble internert etter angrepet på Pearl Harbour. Da freden kom, tok de seg spesielt av slavearbeidere og krigsfanger i krigsrammede områder.

ØS

Les mer [eng.] Nobels fredspris

 Vennenes Sammfunns Råd l

 Vennenes Samfunn (kvekerne) i USA