Nobels Fredspris 1950

Ralph Bunche
USA
1904-1971
Professor ved Harvard University, Cambridge, Mass., direktør for tilsynsavdelingen i FN, megler i Palestinakonflikten i 1948.


 Nobels fredspris

 Ralph Bunche