Nobels Fredspris 1953

George Catlett Marshall
USA
1880-1959
General, president for USAs Røde Kors, tidligere utenriksminister og forsvarsminister, delegat til FN, initiativtaker til Marshall-planen.


 Nobels fredspris

 George Catlett Marshall