Nobels Fredspris 1954

FNs Høykommissariat for Flyktninger
Geneve, Sveits
Stiftet i 1951.
Internasjonal hjelpeorganisasjon, stiftet av FN.
Tildelt prisen for 1954 i 1955.


 Nobels fredspris

 FNs Høykommissariat for Flyktninger