Nobels Fredspris 1957

Lester Bowles Pearson
Canada
1897-1972
Tidligere utenriksminister, president i FNs Hovedforsamling 1952.
1957


 Nobels fredspris

 Lester Bowles Pearson