Linus Carl Pauling

(1901-1994)

Kjemiker og fredsaktivist

Ett menneske har vunnet to udelte Nobelpriser. Det er Linus Pauling. I 1954 vant han kjemiprisen. Åtte år senere fikk han fredsprisen for sitt engasjement mot masseødeleggelsesvåpen.
Atombombene over Hiroshima og Nagasaki satte et skille i Paulings liv. Sammen med andre vitenskapmenn talte og skrev han mot våpenkappløpet, og han var en drivkraft i Pugwash-bevegelsen. Den arbeidet for å redusere kjernevåpnenes plass i internasjonal politikk og ble fredsprisvinner i 1995.
Linus Pauling skrev den berømte "Hiroshima-appellen" i 1959, sluttdokumentet etter den femte verdenskongressen mot atomvåpen. Han var en av pådriverne for å få i stand en prøvestansavtale mellom atommaktene USA, Sovjetunionen og Storbritannia. Den trådte i kraft 10. oktober 1963. Samme dag kunngjorde Den Norske Nobelkomite at Linus Pauling hadde vunnet den reserverte fredsprisen for 1962.

IL

Les mer [eng.] Nobels fredspris

 Linus Carl Pauling