Røde Kors-Ligaen

De nasjonale foreningenes internasjonale samarbeidsorgan

I 1919, året etter at første verdenskrig var over, ble Røde Kors-ligaen stiftet. Initiativet kom fra Henry P. Davison, presidenten for amerikansk Røde Kors. Krigserfaringene gjorde at de nasjonale Røde Kors-organisasjonene burde samarbeide nærmere også i fredstid. Røde Kors-forbundene i USA, Storbritannia, Frankrike, Italia og Japan var de første medlemmene av Ligaen, som i dag heter Det internasjonale forbundet av Røde Kors og Røde halvmåne-foreninger.
Ligaens første oppgave var å drive hjelpearbeid i land der befolkningen hadde lidd spesielt mye under krigen. Senere har organisasjonen drevet et omfattende hjelpearbeid i fredstid når flom, tørke og andre naturkatastrofer har ført til sult, nød og død.

IL Nobels fredspris

 Den Internasjonale Røde Kors Komite

 Røde Kors-Ligaen