Den Internasjonale Røde Kors Komité

Fredsprisvinner for tredje gang

Både i 1917 og i 1944 ble Den internasjonale Røde Kors Komité kåret til fredsprisvinner. Hovedbegrunnelsen var innsatsen under første og andre verdenskrig. I 1963 var det 100 år siden fredsprisvinneren fra 1901, sveitseren Henry Dunant, grunnla Røde Kors. Den Norske Nobelkomite ønsket ved jubileet å markere organisasjonens betydning i verdenssamfunnet. Dessuten ville den belønne arbeidet etter andre verdenskrig, men denne gangen delte den sveitsiske Røde Kors-komiteen æren med Røde Kors-Ligaen. Sammen utgjorde de to organisasjonene det som går under betegnelsen Det Internasjonale Røde Kors.

IL

Les mer [eng.] Nobels fredspris

 Den Internasjonale Røde Kors Komite

 Røde Kors-Ligaen