Nobels Fredspris 1964

Martin Luther King Jr.
USA
1929-1968
Leder for organisasjonen Southern Christian Leadership Conference, borgerrettighetsforkjemper.


 Nobels fredspris

 Martin Luther King Jr.