Martin Luther King Jr.

(1929-1968)

For borgerrettigheter og sosial rettferdighet

Martin Luther King drømte om at alle innbyggere i USA skulle bli bedømt etter personlige egenskaper og ikke etter hudfarge. I april 1968 ble han myrdet av en hvit rasist. Fire år før hadde han fått fredsprisen for sin ikke-voldelige kamp mot rasisme.
King var tilhenger av Gandhis ikkevoldsfilosofi. I 1955 startet han kampen for å få regjeringen i USA til å gjøre raseskillepolitikken i sørstatene ulovlig. Rasistene svarte med voldsbruk mot de svartes ikke-voldelige aksjoner.
I 1963 marsjerte 250 000 demonstranter til Lincoln Memorial i Washington der King holdt sin berømte "I have a dream"- tale." Året etter fikk president Johnson gjennom en lov som forbød all rasediskriminering.

AS

Les mer [eng.] Nobels fredspris

 Martin Luther King Jr.