Nobels Fredspris 1965

United Nations Children's Fund (UNICEF)
New York, USA
Stiftet i 1946
Stiftet av FN. Internasjonal hjelpeorganisasjon.


 Nobels fredspris

 FNs Barnefond (UNICEF)