Nobels Fredspris 1967

En tredjedel av prisbeløpet for har blitt overført til hovedfondet, og to tredjedeler til Nobelinstituttets særfond.