Nobels Fredspris 1968

René Cassin
Frankrike
1887-1976
President for Den europeiske menneskerettighetsdomstol (European Court of Human Rights).


 Nobels fredspris

 René Cassin