Nobels Fredspris 1971

Willy Brandt
Tyskland
1913-1992
Forbundskansler, utarbeidet den vesttyske Ostpolitik.


 Nobels fredspris

 Willy Brandt