Seán MacBride

(1904-1988)

Fra IRA til Amnesty International

Seán MacBride fikk fredsprisen for sitt arbeid for menneskerettighetene, blant annet som en av stifterne av Amnesty International. I 1974 var han dessuten formann i Det internasjonale fredsbyrået, assisterende generalsekretær i FN og nyvalgt høykommisær for Namibia. Til tross for dette hadde MacBride en voldelig fortid. Faren hans ble drept i den irske frigjøringskampen fra Storbritannia, og alt om 13-åring kom Seán med i IRA. Han deltok både i sluttkampene med britene før den irske republikken ble til i 1921, og i borgerkrigen som fulgte. MacBride stod sammen med Eamon de Valera som ikke ville godta at Nord-Irland forble i union med England. I 1930-årene brøt MacBride med IRA og utdannet seg til jurist. Som advokat forsvarte han dødsdømte IRA-fanger i irske fengsler. Etter andre verdenskrig var han irsk utenriksminister i noen år. Han spilte en ledende rolle i grunnleggelsen av Europarådet og i utarbeidelsen av den europeiske menneskerettighetserklæringen i 1950.

AS

Les mer [eng.] Nobel Peace Prize

 Seán MacBride

 Eisaku Sato