Nobels Fredspris 1976

Betty Williams
1/2 av prisen
Nord-Irland
1943-
En av stifterne av den nord-irske fredsbevegelse.
Tildelt prisen for 1976 i 1977.
Mairead Corrigan
1/2 av prisen
Nord-Irland
1944-
En av stifterne av den nord-irske fredsbevegelse.
Tildelt prisen for 1976 i 1977.


 Nobels fredspris

 Betty Williams

 Mairead Corrigan