Mairead Corrigan

(1944-)

Katolikk og fredskvinne

I august 1976 opplevde den nord-irske sekretæren Mairead Corrigan at søsteren hennes mistet tre barn i en skyteepisode i Belfast. Like etter ble hun kontaktet av et vitne, Betty Williams. De ble de enige om å stifte en fredsorganisasjon for å få slutt på den bitre konflikten mellom katolikker og protestanter i Nord-Irland.
Mairead vokste opp i en fattig familie i Belfast. Ved siden av kontorjobben brukte hun som ung mye tid på veldedighetsarbeid i den katolsk organisasjonen Legion of Mary. Det gav et godt grunnlag for å utvikle ikkevoldsstrategien til Fredsfolkets Samfunn som samlet tusenvis av mennesker til protestmarsjer og tillitskapende arbeid på grasrota i årene 1976 og 1977.
Mairead Corrigan gav ikke opp håpet selv om fredsfolket mistet nesten all oppslutning fra slutten av 1970-årene. Hun forsatte det lokale fredsarbeidet med en beundringsverdig kraft. Kanskje var det fredsprisen som inspirerte henne?

ØS

Read more Nobels fredspris

 Betty Williams

 Mairead Corrigan