Betty Williams

(1943-)

Fred må bygges nedenfra

I 1976 ble tre uskyldige barn ble drept under en skyteepisode i Belfast. Et vitne var husmoren og sekretæren Betty Williams. Hun bestemte seg for å lage et opprop mot den meningsløse voldsbruken i konflikten mellom protestanter og katolikker i Nord-Irland. Betty fikk støtte fra tanten til de døde barna, Mairead Corrigan, og sammen stiftet de fredsorganisasjonen Fredsfolkets Samfunn.
Betty Williams hadde protestantisk far og katolsk mor. Denne familiebakgrunnen gav henne en religiøs toleranse og et tvisyn som motiverte henne til fredsinnsats. Tidlig i 1970-årene sluttet hun seg til en antivoldskampanje ledet av en protestantisk prest, før hun med full kraft kastet seg inn grasrotaksjoner for Fredsfolket. Ved å opprette lokale fredsgrupper av tidligere motstandere som utførte tillitskapende tiltak, håpet de å få i gang en fredsprosess nedenfra.
I løpet av 1978 gikk den nord-irske fredsbevegelsen i oppløsning. Det skyldtes både interne motsetninger og ondsinnet ryktespredning fra katolske og protestantiske ekstremister.

ØS

Les mer [eng.]



 Nobel Peace Prize

 Betty Williams

 Mairead Corrigan