Nobels Fredspris 1978

Utarbeidet fredsavtale mellom Egypt og Israel.
Mohammad Anwar Al-Sadat
1/2 av prisen
Egypt
1918-1981
President
Menachem Begin
1/2 av prisen
Israel
1913-1992
Statsminister.


 Nobels fredspris

 Mohammad Anwar Al-Sadat

 Menachem Begin