Nobels Fredspris 1981

FNs Høykommissariat for Flyktninger
Genève, Sveits


 Nobels fredspris

 FNs Høykommissariat for Flyktninger