Alva Myrdal

(1902-1986)

Nedrustning og atomvåpenfrie soner

Alva Myrdal hadde en omfattende karriere bak seg da hun ble valgt inn i Sveriges riksdag i 1962. Hun hadde studert filologi og pedagogikk, og i mellomkrigstiden arbeidet hun for å bedre arbeiderklassens kår gjennom det sosialdemokratiske partiet. Også som kvinnesaksforkjemper fikk hun et kjent navn.
Etter andre verdenskrig hadde Alva Myrdal fremtredende stillinger i FN-systemet, håndplukket av generalsekretæren. Blant annet ledet hun UNESCOs sosialvitenskapelige avdeling. Fra 1955 var hun Sveriges ambassadør i India.
Men det var som statsråd med ansvar for nedrustningsspørsmål Alva Myrdal virkelig stod fram som en nyskaper. Som representant for det alliansefrie Sverige var hun aktiv for å få supermaktene til å ruste ned. Særlig opptok atomkappløpet henne, og hun kjempet for atomfrie soner i Europa. Hvert enkelt land burde ta initiativ til å erklære seg atomvåpenfritt.

IL

Les mer [eng.] Nobels fredspris

 Alva Myrdal

 Alfonso García Robles