Den internasjonale Legeforening mot Atomkrig

IPPNW var bare fem år gammel da organisasjonen fikk Nobels fredspris. Hjertespesialistene Bernhard Lown fra USA og Jevgenij Tsjasov fra Sovjetunionen hadde lært hverandre å kjenne i 1960-årene, og begge var opptatt av at de medisinske sidene ved en atomkrig. Selv om de to tilhørte hver sin leir under den kalde krigen, ble de enige om å stifte en internasjonal organisasjon for leger som skulle motarbeide atomkappløpet.
Og verdens leger lot seg begeistre. I 1985 hadde organisasjonen 135000 medlemmer i 40 land, derav 28 000 i USA og 60 000 i Sovjetunionen.
IPPNW holdt årlige kongresser for å fortelle verden om følgene av atomkrig. Omfattende kjernefysiske sprengninger kunne hindre sollyset i å nå jorda. Dermed ville temperaturen synke og forårsake "atomvinter". Organisasjonen gikk inn for stans i prøvesprengninger og krevde at stormaktene måtte avstå fra førstebruk i konfliktsituasjoner.

IL

Les mer [eng.] Nobels fredspris

 IPPNW