Nobels Fredspris 1988

De Forente Nasjoners Fredsbevarende Styrker


 Nobels fredspris

 Forente Nasjoners Fredsbevarende Styrker