Nobeldiplomet

Copyright © Nobelstiftelsen 1991,
Kunstner: Karl Erik Harr
Fotografisk gjengivelse: Thomas Widerberg