Nobels Fredspris 1992

Rigoberta Menchú Tum
Guatemala
1959-
Guatemalansk menneskerettsforkjemper, særlig opptatt av urbefolkningens rettigheter.


 Nobels fredspris

 Rigoberta Menchú Tum