Nobels Fredspris 1993

Nelson Mandela
1/2 av prisen
Sør-Afrika
1918-2013
Leder av ANC.
Frederik Willem de Klerk
1/2 av prisen
Sør-Afrika
1936-
President i Sør-Afrika.


 Nobels fredspris

 Nelson Mandela

 Frederik Willem de Klerk