Fredrik Willem de Klerk

(1936-)

Fra apartheid til flertallsstyre

I 1990 besluttet Sør-Afrikas president Fredrik Willem de Klerk å løslate frigjøringslederen Nelson Mandela, som hadde sittet i fengsel siden 1963. Etter frigivelsen gikk de to politikerne sammen om å avvikle raseskillepolitikken. Det var for deltakelsen i denne fredsprosessen at de Klerk fikk fredsprisen i 1993.
Da de Klerk overtok som president i 1989 var det ingen som ventet at han skulle komme til å spille en nøkkelrolle under avviklingen av apartheid. Både som advokat, parlamentariker og regjeringsmedlem hadde han stått fram som en sterk forsvarer av de hvites privilegier; men da han innså apartheidsystemet var i ferd med å spille fallitt både økonomisk og politisk, stilte han seg i spissen for et radikalt kursskifte. Han fortsatte forhandlingene med Mandela og frigjøringsbevegelsen ANC som hadde blitt påbegynt i hemmelighet. De ble enige om å forberede presidentvalg og utarbeide en ny grunnlov med lik stemmerett for alle folkegrupper i landet .

ØS

Les mer [eng.] Nobels fredspris

 Nelson Mandela

 Frederik Willem de Klerk