Nelson Mandela

(1918-2013)

Afrikas største frihetssymbol

Høvdingsønnen Nelson Mandela studerte jus og ble en av Sør-Afrika første svarte advokater. Tidlig i 1950-årene ble han valgt til leder for ungdomsforbundet i frigjøringsbevegelsen ANC (African National Congress). Etter at landets hvite mindretallregjering forbød ANC i 1960, ble Mandela overbevist om at væpnet kamp var uunngåelig. Inspirert av geriljakrigene i Algerie og på Cuba organiserte han en militær undergrunnsbevegelse som utførte sabotasjeaksjoner. I 1962 ble han arrestert og dømt til livsvarig fengsel for høyforræderi og sammensvergelse mot staten.
Fra 1964 til 1982 var han innesperret på den beryktede fangeøya Robben Island sammen med flere andre motstandsledere. Deretter satt han fengslet på fastlandet til han ble løslatt i 1990. Under fengslingen ble Mandela et samlingsmerke for de undertrykte i Sør-Afrika og verdens mest berømte politiske fange.
Nelson Mendela delte fredsprisen med mannen som hadde løslatt ham, president Frederik Willem de Klerk, fordi de hadde blitt enige om en fredelig overgang til flertallsstyre.

ØS

Les mer [eng.] Nobels fredspris

 Nelson Mandela

 Frederik Willem de Klerk