Nobels Fredspris 1994

Tildelt prisen for deres bestrebelser for å skape fred i Midt-Østen.
Yasser Arafat
1/3 av prisen
Palestina
1929-2004
Formann i PLO.
Shimon Peres
1/3 av prisen
Israel
1923-
Utenriksminister i Israel.
Yitzhak Rabin
1/3 av prisen
Israel
1922-1995
Statsminister i Israel.


 Nobels fredspris

 Yasser Arafat

 Shimon Peres

 Yitzhak Rabin