Nobes Fredspris 1995

For deres arbeid for å redusere kjernevåpnenes plass i internasjonal politikk og på lengre sikt å avskaffe slike våpen.
Joseph Rotblat
1/2 av prisen
England
1908-2005
Pugwash Conferences on Science and World Affairs
1/2 av prisen
Stiftet i 1957


 Nobels fredspris

 Joseph Rotblat

 Pugwash