Pugwash Conferences on Science and world affairs

Pugwash-konferansene har som mål å redusere kjernevåpnenes plass i internasjonal politikk. Bakgrunnen for at den første konferansen ble holdt i Pugwash i Canada i 1957, var Russel-Einstein-manifestet mot masseødeleggelsesvåpen som ble sendt ut i 1955. Hensikten var å engasjere og opplyse, og Albert Einstein og matematikeren og filosofen Bertrand Russel var frontfigurene.
En av dem som lot seg begeistre, var den kanadiske forretningsmannen Cyrus Eaton. Han finansierte den første internasjonale konferansen av uavhengige vitenskapsmenn i sin hjemby Pugwash. Fram til fredspristildelingen i 1995 var det holdt 37 konferanser.
Tre spørsmål har vært viktige for Pugwash: farene ved atomenergi i krig og fred, kontroll med kjernefysiske våpen og vitenskapens ansvar overfor samfunnet.
Under den kalde krigen var Pugwash-bevegelsen en kommunikasjonskanal mellom den kommunistiske østblokken og demokratiene i vest. Deltakerne spilte en viktig rolle i kulissene når det gjaldt å få i stand prøvestans- og ikke-spredningsavtaler.

IL

Les mer [eng.] Nobels fredspris

 Joseph Rotblat

 Pugwash