Joseph Rotblat

(1908- )

Vitenskapsmann og atommotstander

Da Joseph Rotblat ble tildelt Nobels fredspris i 1995, var det 50 år siden atombombene falt over Hiroshima og Nagasaki. Men allerede 52 år tidligere hadde Roblat tatt standpunkt mot utviklingen av det nye masseødeleggelsesvåpenet. Han mente at vitenskap og forskning skulle tjene fredens sak.
Rotblat er av jødisk slekt, født i Warszawa i Polen. Han studerte fysikk og ble forsker i Storbritannia i 1939. Der arbeidet han med atomspaltning og kom fram til at det var mulig å fremstille en atombombe. I 1943 fikk han tillatelse til å trekke seg fra Manhattan-prosjektet, samarbeidet mellom USA og Storbritannia for å lage atomvåpen. For Rotblat var det åpenbart at Tyskland ikke ville rekke å fremstille en atombombe før krigen var over. Dessuten fryktet han at atomvåpen kunne bli brukt i et oppgjør med det kommunistiske Sovjetunionen.
I etterkrigstiden har Joseph Rotblat lagt ned et enormt arbeid for fred, dialog og nedrustning gjennom Pugwash-bevegelsen, som han delte Nobels fredspris med i 1995.

IL

Les mer [eng.] Nobels fredspris

 Joseph Rotblat

 Pugwash