International Campaign to Ban Landmines, ICBL

Landminer er fattige lands svøpe. I dag ligger 100 millioner udetonerte antipersonellminer gravd ned i 60 land etter kriger og konflikter. Hensikten med dem er å lemleste eller drepe soldater, men det er sivilbefolkningen som får lide mest. Hvert år blir 25 000 mennesker lemlestet.
ICBLs arbeid kom i gang i 1991. Målet var å få i stand et internasjonalt forbud mot landminer. Dessuten skulle regjeringer verden over påvirkes til å finansiere minerydding. Organisasjonens frontfigur var Jody Williams fra USA som delte fredsprisen med ICBL i 1997.
I 1997 hadde ICBL oppslutning fra flere enn 1000 organisasjoner i 60 land. Samme året undertegnet representanter fra 120 land Ottawa-konvensjonen om forbud mot landminer. Det var verdens små og mellomstore stater som godt støttet av ICBL, drev vedtaket igjennom. Men stormaktene skrev ikke under.

IL

Les mer [eng.] Nobels Fredspris

 International Campaign to Ban Landmines

 Jody Williams