Kunngjøring

Den Norske Nobelkomite

Nobels Fredspris 1997


Den Norske Nobelkomite har bestemt at Nobels fredspris for 1997 skal tildeles, i to like store deler, International Campaign to Ban Landmines (ICBL) og kampanjens koordinator Jody Williams for deres arbeid for å forby og fjerne anti-personellminer.
I dag finnes det antakelig mer enn 100 millioner anti-personellminer spredt ut over store områder på flere kontinenter. Slike miner lemlester og dreper blindt og utgjør en stor trussel for sivilbefolkningen og for sosial og økonomisk utvikling i de mange berørte land.
ICBL og Williams startet den prosessen som i løpet av få år bragte forbudet mot anti-personellminer fra å være en visjon til å kunne bli en realitet. Den konvensjon som skal undertegnes i Ottawa i desember i år, er i betydelig grad et resultat av det viktige arbeid som ICBL og Williams har utført.
De over 1000 store og små organisasjoner som nå er tilsluttet ICBL, representerer et nettverk som har gjort det mulig å uttrykke og formidle et bredt folkelig engasjement på en ny måte. Ved at saken er tatt opp og videreført av flere små og mellomstore lands regjeringer er den blitt et overbevisende eksempel på en effektiv fredspolitikk.
Den Norske Nobelkomite vil uttrykke ønsket om at Ottawa-prosessen vil få en enda bredere oppslutning. Som et mønster for liknende prosesser i fremtiden vil den kunne få avgjørende betydning for det internasjonale arbeid for nedrustning og fred.

10. oktober 1997 Nobels Fredspris 1997

 International Campaign to Ban Landmines

 Jody Williams