Jody Williams

(1950-)

En drivkraft i kampen mot landminer

Da Jody Williams studerte internasjonal politikk i 1980-årene, engasjerte hun seg i hjelpearbeid i det krigsherjede El Salvador. Landminer var en konstant trussel mot sivilbefolkningen, og hun hadde ansvaret for å skaffe proteser til barn som hadde mistet armer og ben.
Fra 1991 ble Jody Williams pådriver for å få i gang en internasjonal kampanje mot landminer. Hennes styrke og organisasjonstalent førte til at ICBL i 1997 hadde 1000 organisasjoner fra 60 land på medlemslisten.
Ottawa-avtalen undertegnet av 120 stater som trådte i kraft i 1999, vil alltid være knyttet til hennes og ICBLs navn. Den la ned forbud mot bruk, produksjon, salg og lagring av antipersonellminer. I tillegg inneholdt den bestemmelser om minerydding og plikten til å yte humanitær hjelp.

IL

Les mer [eng.] Nobels Fredspris

 International Campaign to Ban Landmines

 Jody Williams