David Trimble

(1942-)

Protestant og kompromissmaker

Lederen for det nord-irske protestantiske partiet the Ulster Unionist Party (UUP), David Trimble, var lenge kjent for sin uforsonlighet overfor katolikkene. Men bare noe uker etter at han hadde overtatt som partiformann i 1995, innledet han samtaler med sine politiske motstandere om et kompromiss. Trimble satte seg til forhandlingsbordet med Irlands statsminister, den gamle erkefienden Sinn Fein og britene. I april 1998 var han med på å undertegne en fredsavtale som han fikk et flertall i UUP til å stille seg bak. Langfredagsavtalen innebar et utvidet selvstyre for Nord-Irland som sikret begge folkegrupper rimelig innflytelse. Kriminallovgivningen skulle revideres, fengslede terrorister løslates og ulovlige våpen destrueres.
Fredsprisen oppmuntret Trimble til å føre fredprosessen videre etter at han overtok som førsteminister for Nord-Irlands samlingsregjering i november 1999.

ØS Nobels Fredspris

 John Hume

 David Trimble