Nobels Fredspris 1999

For organisasjonens banebrytende humanitære innsats på flere kontinenter.
Leger uten grenser (Médecins Sans Frontières)


 Nobels Fredspris

 Leger uten grenser