Leger Uten Grenser

(Medécins Sans Frontières)

Leger Uten Grenser er en frittstående, nøytral og upartisk nødhjelpsorganisasjon, stiftet i Frankrike i 1971. Den krever full og uhindret frihet til å utføre sitt arbeid i henhold til medisinsk etikk og menneskers rett til humanitær hjelp. Organisasjonen kritiserer ofte voldsovergrep og krenkelse av menneskerettighetene i konfliktområder hvor den har leger og hjelpearbeidere.
Leger Uten Grenser har engasjert seg i en rekke hjelpeaksjoner, både ved naturkatastrofer og i krig. I dag har organisasjonen et budsjett på 2 milliarder norske kroner. 2500 leger og sykepleiere blir sendt ut hvert år, godt støttet av 15 000 lokalt ansatte i 80 land. Årlig utfører Leger Uten Grenser 6 millioner konsultasjoner og 200 000 kirurgiske inngrep. Dette gjør organisasjonen til en av verdens største nødhjelpsorganisasjoner.

IL Nobels Fredspris

 Leger uten grenser