Nobels Fredspris 2000

For hans arbeid for demokrati og fred i Sør-Korea og i Øst-Asia generelt og for fred og forsoning spesielt med Nord-Korea
Kim Dae-jung
Sør Korea
1925-2009


 Nobels Fredspris

 Kim Dae-jung,