Kim Dae-jung

(1924-2009)

"Solskinnspolitikeren"

Sør-Koreas president Kim Dae-jung ble tildelt fredsprisen for sin "solskinnspolitikk" overfor Nord-Korea: Ved hjelp av varme og vennlighet ville han legge et grunnlag for en fredelig gjenforening av de to koreanske statene, som hadde vært i krigstilstand siden 1950. Nobelkomiteen verdsatte ikke bare Dae-jungs forsoningspolitikk overfor nabostaten i nord. Den satte også pris på hans lange og modige kamp for demokrati og menneskerettigheter i hjemlandet som hadde ført med seg lange fengselsopphold, husarrest, kidnapping og eksil.
Sommeren 2000 fikk Dae-jung i stand et toppmøte med Nord-Koreas leder som førte til at familiemedlemmer som hadde vært atskilt i over førti år fikk møte hverandre igjen. Sør-Korea forsatte den humanitære bistanden til nabolandet, og forbindelsene innenfor samferdsel, idrett, kunst og kultur ble bygd ut.

ØS

les mer [eng.] Nobels Fredspris

 Kim Dae Jung,