Nobels Fredspris 2001

For deres innsats for en bedre organisert og fredeligere verden.
De forente nasjoner (FN)
1/2 av prisen
Stiftet i 1945
Kofi Annan
1/2 av prisen
Ghana
1938-
generalsekretær


 Nobels Fredspris

 De forente nasjoner (FN)

 Kofi Annan