Kofi Annan

(1938-)

Afrikas fremste diplomat

I jubileumsåret 2001 bestemte Nobelkomiteen at fredsprisen skulle deles mellom De forente nasjoner (FN) og verdensorganisasjonens generalsekretær, Kofi Annan. Slik markerte komiteen sin tradisjonelle støtte til organisert samarbeid mellom stater.
Kofi Atta Annan ble født i Ghana i 1938. Faren var høvding og guvernør i Ashanti-provinsen. Han gikk på metodistskole og et teknisk universitet i hjemlandet, før han fortsatte sine akademiske studier i Sveits og USA.
Annan gjorde en allsidig karriere i FN-systemet inntil han i 1993 ble utnevnt til visegeneralsekretær for fredsbevarende operasjoner, en stilling han hadde fram til 1997, da han overtok som De forente nasjoners syvende generalsekretær.
Kofi Annan fikk fredsprisen for å ha vitalisert FN og for å ha prioritert menneskerettighetsspørsmål. Nobelkomiteen så også positivt på at han engasjerte seg i kampen mot spredningen av HIV-viruset i Afrika og for å ha stilt opp mot internasjonal terrorisme.

ØS

Les mer [eng.] Nobels Fredspris

 De forente nasjoner (FN)

 Kofi Annan