Wangari Maathai

(1940-)

Bærekraftig utvikling, demokrati og fred

Wangari Maathai var den første afrikanske kvinne som mottok Nobels Fredspris. Hun var også den første kvinnelige forsker fra Øst- og Sentral-Afrika som tok doktorgraden (i biologi), og tidenes første kvinnelige professor i hjemlandet Kenya. Maathai var aktivt med i kampen for demokrati i Kenya og tilhørte opposisjonen mot Daniel arap Mois regime.

I 1977 startet hun en grasrotbevegelse for å motvirke avskogingen som truet livsgrunnlaget til jordbruksbefolkningen. Kampanjen oppmuntret kvinner til å plante trær i sitt lokalmiljø og tenke økologisk. Den såkalte Green Belt Movement spredte seg til andre afrikanske land, og bidro til planting av mer enn 30 millioner trær.

Maathai ønsket ikke bare å mobilisere afrikanske kvinner til innsats for en bærekraftig utvikling; hun så skogplantingen i et helhetlig perspektiv som inkluderte demokrati, kvinners rettigheter og internasjonal solidaritet. Som Nobelkomiteen uttrykte det: "Hun tenker globalt og handler lokalt."

ON

Les mer [eng.] Nobels Fredspris

 Wangari Maathai