Nobels Fredspris 2005

For arbeidet deres for å hindre at kjernefysisk energi blir brukt til militære formål og for at kjernefysisk energi til sivile formål blir benyttet på sikrest mulige måte.
International Atomic Energy Agency (IAEA)
1/2 av prisen
Mohamed ElBaradei
1/2 av prisen
Egypt
1942-
generaldirektør


 Nobels Fredspris

 International Atomic Energy Agency (IAEA)

 Mohamed ElBaradei