Mohamed ElBaradei

(1942-)

Spredningen av atomvåpen må stanses

Mohamed ElBaradei tiltrådte som generaldirektør for Det internasjonale atomenergybyrået (IAEA) i desember 1997, og hadde ledet byråets arbeid på en fremragende måte i to fireårsperioder da han ble tildelt Nobels Fredspris for 2005. Like før tildelingen ble gjort kjent, var Elbaradei blitt gjenvalgt for en tredje periode.

Nobelkomiteen pekte i sin begrunnelse på det viktige arbeidet Elbaradei og IAEA hadde gjort for å hindre at atomenergien blir brukt til militære formål og at den sivile utnyttelse av kjernekraften skjer under betryggende internasjonal kontroll. Komiteen viste også til at ElBaradei hadde gjort mye for å styrke IAEA som organisasjon og øke oppslutningen om det kjernefysiske ikke-spredningsregimet.

Mohamed ElBaradei ble født i Kairo i 1942. Han studerte jus i Egypt, og tok doktorgraden i internasjonal rett ved New York University School of Law i 1974. Før han tiltrådte som sjef for IAEA arbeidet han i mange år som egyptisk diplomat og FN-tjenestemann.

ON

Les mer [eng.] Nobels Fredspris

 International Atomic Energy Agency (IAEA)

 Mohamed ElBaradei