Muhammad Yunus

(1940-)

Bankmann for de aller fattigste

Muhammad Yunus og Grameen Bank ble i 2006 tildelt Nobels Fredspris for deres innsats for å "skape økonomisk og sosial utvikling nedenifra". Grameen Bank har siden opprettelsen i 1983 hatt som formål å gi små lån på gunstige vilkår til fattige mennesker - såkalt mikrokreditt - og Yunus er bankens grunnlegger.

Etter studier i Bangladesh og USA ble Yunus i 1972 professor i økonomi ved universitetet i Chittagong. Da Bangladesh ble rammet av hungersnød i 1974, følte han at han måtte gjøre noe mer for de fattige enn bare å undervise. Han bestemte seg for å gi langsiktige lån til folk som ønsket å starte egne småbedrifter. Dette initiativet ble videreført i større skala gjennom Grameen Bank.

Ifølge Yunus betyr fattigdom frarøvelse av alt menneskeverd. Han betrakter mikrokreditt både som en menneskerett og som et effektivt virkemiddel til å komme seg ut av fattigdommen på: "Lån de fattige et beløp som er tilpasset deres situasjon, lær dem noen grunnleggende finansielle prinsipper, og de klarer seg langt på vei selv", har han sagt.

ON

Les mer [eng.] Nobels Fredspris

 Muhammad Yunus

 Grameen Bank