Nobels Fredspris 2007

For deres innsats for å skape og spre større kunnskap om menneskeskapte klimaendringer og for å legge grunnlag for de tiltak som kreves for å motvirke disse endringene.
FNs klimapanel (IPCC)
1/2 av prisen
Albert Arnold (Al) Gore Jr.
1/2 av prisen
USA
1948-

Foto: Ken Opprann /© Nobelstiftelsen Nobels Fredspris

 FNs klimapanel (IPCC)

 Albert Arnold (Al) Gore Jr.