Albert Arnold (Al) Gore jr.

(1948-)

En ubehagelig sannhet

Nobels Fredspris 2007 gikk til FNs klimapanel og Al Gore for deres innsats for å frembringe og spre kunnskap om klimautfordringen. I Gores tilfelle var det utvilsomt hans iherdige kampanje for å sette klimakrisen på den politiske dagsorden som lå til grunn for tildelingen.

Allerede i 1992, samme år som han ble valgt til visepresident i USA, markerte Gore seg som en svært miljøbevisst politiker, bl.a. med boken Earth in the Balance: Forging a New Common Purpose hvor han tok opp problemet med global oppvarming. Etter at han i 2000 mislyktes i forsøket på å bli amerikansk president, bestemte han seg for å bruke sin innflytelse til å få opinionen i USA og andre land til å innse alvoret i miljøsituasjonen. Med dokumentarfilmen En ubehagelig sannhet (2006) greide han langt på vei det.

Ifølge Nobelkomiteen er Gore trolig den enkeltpersonen som har gjort mest for å vekke opinion og makthavare til handling for å møte klimautfordringen. "Han er", uttalte Komiteens leder, "den store kommunikatoren".

ON

Les mer [eng.] Nobels Fredspris

 FNs klimapanel (IPCC)

 Albert Arnold (Al) Gore Jr.