Nobeldiplomet

Copyright © Nobelstiftelsen 2008,
Kunstner: Rolf Nerli
Kalligrafi: Inger Magnus
Fotografisk gjengivelse: Thomas Widerberg