Nobels fredspris 2009

... for hans ekstraordinære innsats for å styrke internasjonalt diplomati og mellomfolkelig samarbeid.
Barack H. Obama
USA
1961-
President i USA

Foto: Eli Reed/Magnum Photos for Men's Health